สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในป่าไม้ชายเลน

หน่วยงาน: สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
Jeffrey A. McNeely
2519
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสมุทรศาสตร์ในอ่าวพังงา,ประเทศไทย ภายใต้ผลกระทบจากลมมรสุม

หน่วยงาน: -
Khokiattiwong, S.
2534
การศึกษาของเกี่ยวกับอวัยวะ,เป็นองค์ประกอบของลิ้นทะเล : น้ำหนักโมเลกุลคลื่นอินฟราเรดลักษณะและองค์ประกอบของกรดอะมิโน

หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
Xiao, C.
2548
การประเมินผลการสร้างแบบจำลองที่ใช้ในการวิเคราะห์การปรับปรุงการผลิตปลาหมึกในน่านน้ำเซเนกัล

หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
Jouffre, D.
2548
Idiosepius : นิเวศวิทยา ชีววิทยาและ ชีวภูมิศาสตร์

หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
Boletzky, S.v.
2548
การสำรวจปลาในแนวปะการังบริเวณแหลมพันวา, ตะวันออกเฉียงใต้ของภูเก็ต

หน่วยงาน: -
Satapoomin, U. 
2542
หมายเหตุเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงในทะเลอันดามันในปี 2010

หน่วยงาน: -
SomkiatKhokiattiwong
2555
การแพร่กระจายของหอยสองฝาและหอยฝาเดียวในอ่าวพังงา, ภาคใต้ของประเทศไทย

หน่วยงาน: -
Carr, D.
2534
หมายเหตุ เกี่ยวกับพฤติกรรม ของ Argonautahianslightfoot, 1786

หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
Sukhsangchan, C.
2551
บันทึกของ Renouxiaantillana(Rhodogorgonales), สายพันใหม่ของพืชทะเลในประเทศไทย

หน่วยงาน: -
Liao, L.M.
2543
รูปแบบการจัดการป่าชายเลน

หน่วยงาน: สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
R.G. DIXON
2519
ผลกระทบของคลื่นสึนามิเมื่อปี 2004 ในตะกอนเขตน้ำตื้นชายฝั่งหินในจังหวัดระนองและจังหวัดพังงา

หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
Kendall, M.A.
2549
 

จำนวนทั้งหมด 638 รายการ

 
 
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 021411368, 021411299 | โทรสาร: 021439253
   
  สงวนลิขสิทธิ์ 2557 © ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง