ระบบกำลังประมวลผล..
 

1,519 

     
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2560

0
0
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2559

115
872
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2558

0
0
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2557

1
13
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2556

6
34
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2555

13
54
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2554

43
219
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2553

0
0
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2552

0
0
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2551

14
109
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2550

55
347
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2549

9
52
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2548

36
128
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2547

9
44
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2546

1
5
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2545

110
364
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2544

93
286
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2543

169
425
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2542

107
252
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2541

43
117
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2540

116
370
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2539

48
128
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2538

101
375
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2537

14
63
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2536

74
258
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2535

76
208
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2534

76
186
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2533

4
26
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2532

4
19
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2531

27
66
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2530

3
7
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2529

8
31
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2528

27
103
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2527

5
24
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2526

2
11
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2525

13
42
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2524

5
27
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2523

0
0
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2522

25
76
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2521

6
25
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2520

7
28
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2519

45
106
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2518

3
14
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2517

3
15
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2516

2
6
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2515

0
0
 
 
 
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 021411368, 021411299 | โทรสาร: 021439253
   
  สงวนลิขสิทธิ์ 2557 © ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง