ระบบกำลังประมวลผล..
 

1,519 

     
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2560

0
0
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2559

115
1,494
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2558

0
0
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2557

1
65
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2556

6
72
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2555

13
120
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2554

43
313
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2553

0
0
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2552

0
0
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2551

14
129
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2550

55
247
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2549

9
110
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2548

36
225
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2547

9
95
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2546

1
12
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2545

110
419
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2544

93
453
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2543

169
751
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2542

107
480
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2541

43
244
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2540

116
420
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2539

48
248
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2538

101
485
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2537

14
69
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2536

74
388
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2535

76
468
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2534

76
382
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2533

4
33
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2532

4
30
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2531

27
177
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2530

3
43
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2529

8
91
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2528

27
132
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2527

5
40
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2526

2
22
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2525

13
103
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2524

5
42
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2523

0
0
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2522

25
194
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2521

6
57
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2520

7
56
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2519

45
372
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2518

3
44
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2517

3
28
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2516

2
16
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2515

0
0
 
 
 
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 021411368, 021411299 | โทรสาร: 021439253
   
  สงวนลิขสิทธิ์ 2557 © ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง