ระบบกำลังประมวลผล..
 

1,519 

     
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2560

0
0
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2559

115
483
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2558

0
0
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2557

1
41
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2556

6
26
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2555

13
48
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2554

43
113
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2553

0
0
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2552

0
0
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2551

14
56
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2550

55
93
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2549

9
49
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2548

36
95
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2547

9
47
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2546

1
6
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2545

110
176
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2544

93
145
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2543

169
216
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2542

107
170
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2541

43
75
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2540

116
171
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2539

48
65
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2538

101
162
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2537

14
26
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2536

74
130
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2535

76
160
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2534

76
112
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2533

4
14
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2532

4
11
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2531

27
58
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2530

3
15
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2529

8
41
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2528

27
41
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2527

5
14
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2526

2
9
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2525

13
38
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2524

5
13
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2523

0
0
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2522

25
61
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2521

6
21
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2520

7
14
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2519

45
129
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2518

3
12
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2517

3
9
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2516

2
6
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2515

0
0
 
 
 
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 021411368, 021411299 | โทรสาร: 021439253
   
  สงวนลิขสิทธิ์ 2557 © ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง