ระบบกำลังประมวลผล..
 

18 

     
-
638
2559
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
428
2559
สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
277
2554
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
99
2559
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14
2559
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
13
2559
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
7
2559
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง
7
2559
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
7
2559
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
2559
สถานบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
2559
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
4
2559
 

จำนวนทั้งหมด 18 รายการ

 
 
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 021411368, 021411299 | โทรสาร: 021439253
   
  สงวนลิขสิทธิ์ 2557 © ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง