ระบบกำลังประมวลผล..
 

910 

     
Hylleberg, J.

หน่วยงาน: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
31
2546
Aungtonya, C.

หน่วยงาน:
17
2545
Nateewathana, A.

หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
16
2551
Bussarawit, S.

หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
15
2549
Bech, M.

หน่วยงาน: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
13
2544
Soekendarsi, E.

หน่วยงาน: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
12
2544
-

หน่วยงาน:
10
2545
Patterson, J.

หน่วยงาน: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
10
2544
สนใจ หะวานนท์

หน่วยงาน:
9
2550
ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์

หน่วยงาน:
9
2545
Middelfart, P.

หน่วยงาน: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
9
2543
Jensen, K.R.

หน่วยงาน:
8
2550
 

จำนวนทั้งหมด 910 รายการ

 
 
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 021411368, 021411299 | โทรสาร: 021439253
   
  สงวนลิขสิทธิ์ 2557 © ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง